Årets eneste konferanse om insekter 2019!

Hvorfor dør insektene våre og hvordan hjelper vi dem?

Svarene gir den internasjonalt kjente forskeren og formidleren, professor Dave Goulson fra University of Sussex. Dr.  Natasha de Vere, fra National Botanic Garden of Wales, har stort engasjement for planter og deres pollinatorer; hvordan ta vare på dem! Anne Sverdrup-Thygeson, Trygve Aamlid og Frode Ødegaard er selvskrevne talere på konferansen, her settes det høyaktuelle fagfeltet insekter på dagsordenen. 

Fagfolkene legger frem det siste om insekter. Du får kunnskap og inspirasjon til hva hver og en av oss kan gjøre for å hjelpe dem. Hvorfor skal din etat legge inn et avsnitt om å ta vare på insekter i sine anbud? Hvordan skal en gå frem? Innlegg fra aktuelle prosjekter der det legges til rette for insekter.

LØRDAG 21. SEPTEMBER kl. 12:00 – 15:00:
Insektenes dag – et publikumsarrangement i Muséhagen / Naturhistorisk museum med tema «insekter».

Her får du vite mer om insekter og om insekt-vennlige planter. Og om pollen. Aktiviteter for små og store. Salg av ulike produkter. Tilhørende organisasjoner er spesielt invitert til å delta med stands og salgsutstillinger. Arrangementet er åpent og gratis for alle.

FREDAG 20. SEPTEMBER 2019
kl. 08.00-17.00
Universitetsaulaen i Bergen, Naturhistorisk museum

Deltakeravgift 1250kr

Fjell og Fjord Konferanser AS tar imot påmeldinger og kan svare på praktiske spørsmål:

Gunn Berge:
gunn@fjellogfjord-konferanser.no 
tlf: 909 55 020, for praktiske spørsmål

Elisabeth S. Kvebek:
elisabeth@fjellogfjord-konferanser.no 
tlf: 63 80 65 19, for spørsmål om påmelding/faktura.

For faglige spørsmål i forbindelse med arrangementet, samt spørsmål til programmet, vennligst kontakt:

Fjell og Fjord Konferanser AS tar imot påmeldinger og kan svare på praktiske spørsmål:
Gunn Berge:
gunn@fjellogfjord-konferanser.no 
tlf: 909 55 020, for praktiske spørsmål
Elisabeth S. Kvebek:
elisabeth@fjellogfjord-konferanser.no 
tlf: 63 80 65 19, for spørsmål om påmelding/faktura.

For faglige spørsmål i forbindelse med arrangementet, samt spørsmål til programmet, vennligst kontakt:

Leder for STIKK!: 
Anne Tafjord Kirkebø
anne@brage.biz
tlf: +47 909 94 991

PROGRAM 20. SEPTEMBER *

DEL 1 - Hvorfor dør insektene våre?

After a childhood chasing butterflies and collecting bird’s eggs, Dave G. studied biology, did a PhD on butterfly ecology at Oxford Brookes University, then specialized in bumblebee ecology and conservation. In 2006 he founded the Bumblebee Conservation Trust, a charity devoted to reversing bumblebee declines. He has published over 300 scientific articles on the ecology of bees and other insects, and is author of Bumblebees; their behaviour, ecology and conservation and A Sting in the Tale, and several other popular science books about bumblebees and other insects. Goulson Lab

Frode Ødegaard (f. 1968) er førsteamanuensis ved NTNU, Vitenskaps-museet der han jobber med en rekke problemstillinger innen artsmangfold og bevaringsbiologi hos insekter både i Norge og internasjonalt. De siste 10 årene har han hatt spesielt fokus på bier og humler, og er forfatter av boken Humler i Norge.

Anne Sverdrup-Thygeson er professor i bevarings-biologi ved NMBU, Universitetet på Ås og har forsket på insekter i mange år. Hun underviser i naturforvaltning og biologisk mangfold i skog og er en ettertraktet formidler og foredragsholder. Våren 2018 ga hun ut sin første bok, Insektenes planet. Om de rare, nyttige og fascinerende småkrypene vi ikke kan leve uten. Boka har fått strålende kritikker både i Norge og i utlandet. Den ble nominert til Brageprisen som årets beste populærvitenskapelige bok, er solgt til 23 land og ligger nå på bestselgerlisten i The Sunday Times i UK. Sommeren 2019 følger hun opp med en barnebok om norske insekter.
Snorre Henriksen fra Artsdatabanken er prosjektleder for Norsk rødliste for arter. Norsk rødliste for arter 2015 er en oversikt over arter som kan ha en risiko for å dø ut fra Norge. Rødlista er utarbeidet av Artsdatabanken i samarbeid med fageksperter.

DEL 2 - Hvordan kan vi hjelpe insektene?

Dr Natasha de Vere is Head of Science at the National Botanic Garden of Wales, Senior Lecturer at Aberystwyth University and a Trustee for the Bumblebee Conservation Trust. Her research focuses on using DNA barcoding to find the best plants for honeybees and wild pollinators in gardens and amenity areas.

Maja Stade Aarønæs er naturforvalter og jobber som politisk rådgiver i miljøorganisasjonen Sabima og som fagansvarlig for kulturlandskap. Sabima jobber med å stanse tap av natur og er en paraplyorganisasjon for de biologiske foreningene i Norge.

Trygve S. Aamlid er seniorforsker i NIBIOs divisjon for «Miljø og Naturressurser» med kontorsted Landvik ved Grimstad. Han har 30 års forskerfaring innafor frøproduksjon og gras til grøntanlegg. De siste åra har han ledet prosjektet «Fra grasmark til blomstereng» der måla er å produsere norsk frø og øke mangfoldet av planter og insekter i landbruk og grøntanlegg.

Magnar Bjerga er Cand.scient. i terrestrisk zoologi (UiO 1996). Bjerga jobber i dag som senioringeniør (biolog) for Statens vegvesen, bl.a. med utarbeiding av ytre miljø-planer for vegprosjekt. Han har tidligere arbeidet med klima- og miljøspørsmål ved Universitetet i Oslo (1996), Hole kommune (1998-1999), Klima- og miljødepartementet (1999-2001), Norges forskningsråd (2001-2005), Norsk Polarinstitutt (2005-2008) og Hordaland fylkeskommune (2008-2013).

Bjørn Arild Hatteland er zoolog og økolog med spesialisering innen entomologi og malakologi (snegler). Hatteland har en doktorgrad fra Universitetet i Bergen der han studerte brunskogsneglen og betydningen av naturlige fiender. I de siste årene har han jobbet som forsker på NIBIO og hatt hovedfokus på insekter som skade og nyttedyr i frukthager.

Annebeth Bakker er landskapingeniør med mye erfaring innen (kommunal) romlig planlegging/formgiving i spesielt byområder og tettsteder av bl.a. lekeplasser og gater samt utkast til grønne felt / grøntanlegg.
Bakker har også erfaring fra medvirkning til utforming av de kontraktuelle kravene til entreprenør samt utforming av beplantingstegninger.
Bakker har medvirket i store landskapsprosjekter for det nederlandske Landbruks-, Natur- og Fiskeridepartementet innebærende utforming av økologiske hovedstrukturer i kombinasjon med rekreasjon, landbruk, forretningsdrift, vitaliteten i området samt vannforskyning/vannstand.

Gravplasser som ressurssenter; hvordan skal de utformes for å bli viktige grøntområder for planter, trær og insekter

Fagus Rådgivning​ er den eneste rådgivningstjenesten i Norge som dekker alle fagområder innenfor grøntanleggsektorens aktiviteter.

​After a childhood chasing butterflies and collecting bird’s eggs, Dave G. studied biology, did a PhD on butterfly ecology at Oxford Brookes University, then specialized in bumblebee ecology and conservation. In 2006 he founded the Bumblebee Conservation Trust, a charity devoted to reversing bumblebee declines. He has published over 300 scientific articles on the ecology of bees and other insects, and is author of Bumblebees; their behaviour, ecology and conservation and A Sting in the Tale, and several other popular science books about bumblebees and other insects. Goulson Lab​

* Med forbehold om endringer i programmet

Leder for STIKK!:
Anne Tafjord Kirkebø
anne@brage.biz
tlf: +47 909 94 991

Arrangør av årets nasjonale konferanse om insekter er en gruppe bestående av Heidi Lie Andersen; Bergen botaniske hage, UiB, Siri Jansen; Universitetsmuséets formidlingsavdeling, Sarah Kvåle Skouen tidl.; Bymiljøetaten i Bergen kommune, Olav Overvoll; Fylkesmannen i Vestland og initiativtaker Anne Tafjord-Kirkebø; regionleder i Hageselskapet Hordaland.